Đất thương mại dịch vụ là gì?
Đất thương mại dịch vụ là một trong những loại đất được pháp luật thừa nhận hiện nay, có quy định rõ ràng trong Luật Đất đai 2013.

Khái niệm đất thương mại dịch vụ là gì? đã được quy định đầy đủ và rõ ràng trong Khoản 1 Điều 153 Luật đất đai 2013 và được hiểu như sau:

Đất thương mại, dịch vụ bao gồm đất xây dựng:

+ Cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ;

+ Các công trình khác phục vụ cho kinh doanh, thương mại, dịch vụ.

Theo chính sách thu hồi đất, nếu nhà nước không thể bồi thường số đất nông nghiệp tương ứng với diện tích đã lấy, thì phải hỗ trợ, bồi thường và tạo việc làm mới cho người dân, hộ gia đình bị thu hồi đất.

Trong đó, có thể giao đất nông nghiệp ở vị trí khác, có khả năng kinh doanh các dịch vụ, tạo điều kiện sống cho nhân dân. Trường hợp cá nhân và hộ gia đình bị thu hồi đất từ 30% trở lên mà không được đền bù hoặc bồi thường với diện tích tương ứng thì được cấp đất thương mại dịch vụ.

Đất thương mại dịch vụ 50 năm là gì?

Điều 126 luật đất đai năm 2013 quy định về đất 50 năm, trong đó quy định: đất TMDV 50 năm là: “đất được giao/cho thuê cho hộ gia đình, cá nhân để sử dụng cho mục đích thương mại, dịch vụ, sản xuất phi nông nghiệp mà thời hạn giao đất được xác định là 50 năm”.

Đất 50 năm có được gia hạn không?

Khi hết thời hạn sử dụng, đất 50 năm không bị thu hồi mà sẽ được gia hạn nếu cá nhân hoặc tổ chức có nhu cầu tiếp tục sử dụng. Cụ thể, đất thương mại dịch vụ 50 năm được xem xét quyết định trên cơ sở dự án đầu tư, nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì sẽ được Nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất nhưng không quá 50 năm. Thủ tục gia hạn sẽ được chủ đầu tư thực hiện ít nhất 6 tháng, chi phí gia hạn là từ 2 đến 5% giá trị đất.

Đất thương mại dịch vụ 50 năm có bị thu hồi không?

Căn cứ theo điều 61, 62, 64 và 65 Luật Đất đai năm 2013, Nhà nước sẽ chỉ thu hồi đất trong các trường hợp sau:

• Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh.

• Thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

• Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai.

• Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người.

Lưu ý: Thửa đất bị thu hồi thì có thể biết trước vì trong nội dung kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện có xác định vị trí, diện tích đất phải thu hồi và phải được công khai. Khi thuộc vào một trong các trường hợp trên thì đất 50 năm hay đất sở hữu lâu dài đều sẽ bị thu hồi theo quy định của nhà nước.

Đất thương mại, dịch vụ có được chuyển nhượng?
Đất dịch vụ thương mại là loại đất được sử dụng lâu dài, nhằm mục đích xây dựng các cơ sở hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ hoặc xây dựng các công trình khác nhằm phục vụ cho hoạt động kinh doanh, thương mại, dịch vụ.

Theo Khoản 2 Điều 10 Luật Đất đai năm 2013 về phân loại đất: đất dịch vụ thương mại thuộc nhóm đất phi nông nghiệp. Do đó, pháp luật đất đai cho phép được chuyển nhượng đất thương mại dịch vụ khi đáp ứng các điều kiện và quy định của pháp luật.

Cách tính giá đất thương mại, dịch vụ?
Giá đất thương mại, dịch vụ tại khu vực đô thị, nông thôn trên địa bàn tỉnh được tính bằng 75% giá đất ở cùng đường, phố; đoạn đường, đoạn phố, vị trí đối với khu vực đô thị hoặc cùng khu vực, vị trí đối với khu vực nông thôn.