EUROWINDOW RIVER PARK

Vị Trí: Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội

PHOENIX LEGEND HẠ LONG BAY

Vị Trí: Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh

CALYX RESIDENCE 319 ĐÔNG ANH

Vị Trí: Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội