Chung cư Xuân Mai Sparks Tower

Những ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng ♣ Tặng ngay: sổ tiết kiệm trị giá 30 triệu. ♣ Chiết khấu 2{851c23c570cef82c75a2f46b54478c99f080d4b92eef33b7a69ccfdd06f3c588} giá trị căn hộ sau thuế. ♣ Chiết khấu ngay 3{851c23c570cef82c75a2f46b54478c99f080d4b92eef33b7a69ccfdd06f3c588} giá trị căn hộ nếu thanh toán 95{851c23c570cef82c75a2f46b54478c99f080d4b92eef33b7a69ccfdd06f3c588}. ♣ Miễn phí 2 năm phí [...]