Sẽ có tháp trung tâm tài chính tài Đông Anh

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về việc triển khai thực hiện Chương trình số 03 của Thành ủy về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021 – 2025”. Theo đó, UBND TP giao các huyện: Hoài Đức, Đông Anh, […]